TIN TỨC – SỰ KIỆN

DỊCH VỤ INTERNETXem tất cả

Internet truyền hình home TV1
Home TV1  30 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 220.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói Home TV2 của VNPT
Home TV2 40 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 252.500đ/tháng

Xem chi tiết
Gói Combo internet Home TV3
Home TV3 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 276.000đ/tháng

Xem chi tiết
gói Home Combo VNPT
Home Tiết Kiệm 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 269.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói Home Combo của VNPT
Home Kết Nối 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 319.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói internet home combo của VNPT
Home Giải Trí 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 329.000đ/tháng

Xem chi tiết
internet truyền hình VNPT
Home Thể Thao 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 369.000đ/tháng

Xem chi tiết
internet truyền hình
Home Game 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 329.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet gói home cafe
Home Cafe 150 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 899.000/tháng

Xem chi tiết
Fiber500 500 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 19,800,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber300 300 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 13,200,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber200 200 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 6,600,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber150 150 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 3,300,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber100 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 1,320,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber80 80 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 792,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber60 60 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 396,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber50 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 330,000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home 1 30 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ : 189.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home 2 40 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ : 219.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home 3 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 259.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home Net 200 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 1.119.000đ/tháng

Xem chi tiết

DỊCH VỤ INTERNET

Internet truyền hình home TV1
Home TV1  30 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 220.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói Home TV2 của VNPT
Home TV2 40 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 252.500đ/tháng

Xem chi tiết
Gói Combo internet Home TV3
Home TV3 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 276.000đ/tháng

Xem chi tiết
gói Home Combo VNPT
Home Tiết Kiệm 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 269.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói Home Combo của VNPT
Home Kết Nối 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 319.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói internet home combo của VNPT
Home Giải Trí 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 329.000đ/tháng

Xem chi tiết
internet truyền hình VNPT
Home Thể Thao 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 369.000đ/tháng

Xem chi tiết
internet truyền hình
Home Game 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 329.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet gói home cafe
Home Cafe 150 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 899.000/tháng

Xem chi tiết
Fiber500 500 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 19,800,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber300 300 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 13,200,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber200 200 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 6,600,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber150 150 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 3,300,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber100 100 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 1,320,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber80 80 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 792,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber60 60 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 396,000đ/tháng

Xem chi tiết
Fiber50 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 330,000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home 1 30 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ : 189.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home 2 40 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ : 219.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home 3 50 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 259.000đ/tháng

Xem chi tiết
Internet VNPT
Home Net 200 Mbps

•  Trang bị thiết bị miễn phí

•  Lắp đặt nhanh, hỗ trợ khách hàng 24/7

•  Giá chỉ từ: 1.119.000đ/tháng

Xem chi tiết

DỊCH VỤ DI ĐỘNGXem tất cả

Các gói cước Office của VinaPhone
Office499 → 499.000đ/tháng

3500 phút gọi VNP + 450 phút gọi ngoại mạng

450 tin nhắn SMS trong nước + 55GB/tháng…

Xem chi tiết
Office399 → 399.000đ/tháng

3000 phút gọi VNP + 350 phút gọi ngoại mạng

350 tin nhắn SMS trong nước + 45GB/tháng…

Xem chi tiết
gói cước office của vinaphone
Office299 → 299.000đ/tháng

2500 phút gọi VNP + 250 phút gọi ngoại mạng

250 tin nhắn SMS trong nước + 35GB/tháng…

Xem chi tiết
DMAX100
Office199 → 199.000đ/tháng

2000 phút gọi VNP + 220 phút gọi ngoại mạng

200 tin nhắn SMS trong nước + 20GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Office99 → 99.000đ/tháng

1000 phút gọi VNP + 120 phút gọi ngoại mạng

100 tin nhắn SMS trong nước + 10GB/tháng…

Xem chi tiết
MAX Vinaphone
DN-145 → 145.000đ/tháng

♦  1500 phút gọi VNPT+Mobiphone

♦  Giá chỉ: 145.000đ/tháng

Xem chi tiết
DMAX300
VIP-119 → 5.8GB/tháng

♦  1500 phút gọi VNPT+300 tin nhắn SMS VNP

♦  Giá chỉ: 199.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói cước văn phòng VIP-179
VIP-169 → 3.8GB/tháng

♦  1500 phút gọi VNPT+Mobiphone

♦  Giá chỉ: 199.000đ/tháng

Xem chi tiết
d500
VIP-179 → 5.8GB/tháng

♦  300 phút thoại + 300 SMS trong nước

♦  Giá chỉ: 179.000đ/tháng

Xem chi tiết
max200
VIP-289 → 15GB/tháng

♦  500 phút thoại + 500 SMS trong nước

♦  Giá chỉ: 289.000đ/tháng

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia Plus →1.495.000đ/tháng

10.000 phút gọi VNP+1500 phút gọi ngoại mạng

1500 tin nhắn SMS trong nước + 4GB/ngày…

Xem chi tiết
Thương gia 995 → 995.000đ/tháng

7000 phút gọi VNP+1000 phút gọi ngoại mạng

1000 SMS trong nước + 70GB/tháng…

Xem chi tiết
Gói Data văn phòng
Thương gia 895 → 895.000đ/tháng

6000 phút gọi VNP+900 phút gọi ngoại mạng

900 SMS trong nước + 55GB/tháng…

Xem chi tiết
gói cước office của vinaphone
Thương gia 795 → 795.000đ/tháng

5000 phút gọi VNP+800 phút gọi ngoại mạng

800 SMS trong nước + 50GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia 695 → 695.000đ/tháng

5000 phút gọi VNP+700 phút gọi ngoại mạng

700 SMS trong nước + 45GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia 595 → 595.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+600 phút gọi ngoại mạng

600 SMS trong nước + 40GB/tháng…

Xem chi tiết
Thương gia 495 → 495.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+500 phút gọi ngoại mạng

500 SMS trong nước + 35GB/tháng…

Xem chi tiết
gói cước office của vinaphone
Thương gia 345 → 345.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+300 phút gọi ngoại mạng

300 SMS trong nước + 25GB/tháng…

Xem chi tiết
Gói Data văn phòng
Thương gia 245 → 245.000đ/tháng

2500 phút gọi VNP+200 phút gọi ngoại mạng

200 SMS trong nước + 18GB/tháng…

Xem chi tiết
DMAX100
Thương gia 2 → 451.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+500 phút gọi ngoại mạng

1500 SMS trong nước + 20GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia 1 → 301.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+300 phút gọi ngoại mạng

1000 SMS trong nước + 9GB/tháng…

Xem chi tiết
d500
D150 3GB/tháng

♦  3GB trong 1 tháng v?liên tiếp 3 tháng.

♦  Áp dụng với các thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 150.000đ/3 tháng

Xem chi tiết
MAX Vinaphone
D250 4GB/tháng

♦  4GB trong 1 tháng v?liên tiếp 6 tháng

♦  Áp dụng với các thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 250.000đ/6 tháng

Xem chi tiết
DMAX300
D500 5GB/tháng

♦  5GB trong 1 tháng v?liên tiếp 12 tháng.

♦  Áp dụng cho các thuê bao ezCom

♦  Giá chỉ: 500.000đ/12 tháng

Xem chi tiết
max200
MAX 3.8GB/tháng

♦  3.8GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 70.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói cước văn phòng VIP-179
MAX100 5.8GB/tháng

♦  5,8GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 100.000đ/tháng

Xem chi tiết
d500
MAX200 15GB/tháng

♦  15GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 200.000đ/tháng

Xem chi tiết
DMAX300
MAX300 30GB/tháng

♦  30GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 300.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói cước văn phòng VIP-179
DMAX 5GB/tháng

♦  5GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 70.000đ/tháng

Xem chi tiết
MAX Vinaphone
DMAX100 9GB/tháng

♦  9GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 100.000đ/tháng

Xem chi tiết
d500
DMAX200 20GB/tháng

♦  20GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 200.000đ/tháng

Xem chi tiết
max200
DMAX300 30GB/tháng

♦  30GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 300.000đ/tháng

Xem chi tiết

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

Các gói cước Office của VinaPhone
Office499 → 499.000đ/tháng

3500 phút gọi VNP+450 phút gọi ngoại mạng

450 tin nhắn SMS trong nước + 55GB/tháng…

Xem chi tiết
Office399 → 399.000đ/tháng

3000 phút gọi VNP+350 phút gọi ngoại mạng

350 tin nhắn SMS trong nước + 45GB/tháng…

Xem chi tiết
gói cước office của vinaphone
Office299 → 299.000đ/tháng

2500 phút gọi VNP+250 phút gọi ngoại mạng

250 tin nhắn SMS trong nước + 35GB/tháng…

Xem chi tiết
DMAX100
Office199 → 199.000đ/tháng

2000 phút gọi VNP+220 phút gọi ngoại mạng

200 tin nhắn SMS trong nước + 20GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Office99 → 99.000đ/tháng

1000 phút gọi VNP+120 phút gọi ngoại mạng

100 tin nhắn SMS trong nước + 10GB/tháng…

Xem chi tiết
MAX Vinaphone
DN-145 → 145.000đ/tháng

♦  1500 phút gọi VNPT+Mobiphone

♦  Giá chỉ:145.000đ/tháng

Xem chi tiết
DMAX300
VIP-119 → 5.8GB/tháng

♦  1500 phút gọi VNPT+300 tin nhắn SMS VNP

♦  Giá chỉ:199.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói cước văn phòng VIP-179
VIP-169 → 3.8GB/tháng

♦  1500 phút gọi VNPT+Mobiphone

♦  Giá chỉ:199.000đ/tháng

Xem chi tiết
d500
VIP-179 → 5.8GB/tháng

♦  300 phút thoại + 300 SMS trong nước

♦  Giá chỉ:179.000đ/tháng

Xem chi tiết
max200
VIP-289 → 15GB/tháng

♦  500 phút thoại + 500 SMS trong nước

♦  Giá chỉ: 289.000đ/tháng

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia Plus →1.495.000đ/tháng

10.000 phút gọi VNP+1500 phút gọi ngoại mạng

1500 tin nhắn SMS trong nước + 4GB/ngày…

Xem chi tiết
Thương gia 995 → 995.000đ/tháng

7000 phút gọi VNP+1000 phút gọi ngoại mạng

1000 SMS trong nước + 70GB/tháng…

Xem chi tiết
Gói Data văn phòng
Thương gia 895 → 895.000đ/tháng

6000 phút gọi VNP+900 phút gọi ngoại mạng

900 SMS trong nước + 55GB/tháng…

Xem chi tiết
gói cước office của vinaphone
Thương gia 795 → 795.000đ/tháng

5000 phút gọi VNP+800 phút gọi ngoại mạng

800 SMS trong nước + 50GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia 695 → 695.000đ/tháng

5000 phút gọi VNP+700 phút gọi ngoại mạng

700 SMS trong nước + 45GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia 595 → 595.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+600 phút gọi ngoại mạng

600 SMS trong nước + 40GB/tháng…

Xem chi tiết
Thương gia 495 → 495.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+500 phút gọi ngoại mạng

500 SMS trong nước + 35GB/tháng…

Xem chi tiết
gói cước office của vinaphone
Thương gia 345 → 345.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+300 phút gọi ngoại mạng

300 SMS trong nước + 25GB/tháng…

Xem chi tiết
Gói Data văn phòng
Thương gia 245 → 245.000đ/tháng

2500 phút gọi VNP+200 phút gọi ngoại mạng

200 SMS trong nước + 18GB/tháng…

Xem chi tiết
DMAX100
Thương gia 2 → 451.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+500 phút gọi ngoại mạng

1500 SMS trong nước + 20GB/tháng…

Xem chi tiết
Các gói cước Office của VinaPhone
Thương gia 1 → 301.000đ/tháng

4000 phút gọi VNP+300 phút gọi ngoại mạng

1000 SMS trong nước + 9GB/tháng…

Xem chi tiết
d500
D150 3GB/tháng

♦  3GB trong 1 tháng v?liên tiếp 3 tháng.

♦  Áp dụng với các thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 150.000đ/3 tháng

Xem chi tiết
MAX Vinaphone
D250 4GB/tháng

♦  4GB trong 1 tháng v?liên tiếp 6 tháng

♦  Áp dụng với các thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 250.000đ/6 tháng

Xem chi tiết
DMAX300
D500 5GB/tháng

♦  5GB trong 1 tháng v?liên tiếp 12 tháng.

♦  Áp dụng cho các thuê bao ezCom

♦  Giá chỉ: 500.000đ/12 tháng

Xem chi tiết
max200
MAX 3.8GB/tháng

♦  3.8GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 70.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói cước văn phòng VIP-179
MAX100 5.8GB/tháng

♦  5,8GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 100.000đ/tháng

Xem chi tiết
d500
MAX200 15GB/tháng

♦  15GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 200.000đ/tháng

Xem chi tiết
DMAX300
MAX300 30GB/tháng

♦  30GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  VinaPhone trả trước/ trả sau/ ezCom.

♦  Giá chỉ: 300.000đ/tháng

Xem chi tiết
Gói cước văn phòng VIP-179
DMAX 5GB/tháng

♦  5GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 70.000đ/tháng

Xem chi tiết
MAX Vinaphone
DMAX100 9GB/tháng

♦  9GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 100.000đ/tháng

Xem chi tiết
d500
DMAX200 20GB/tháng

♦  20GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 200.000đ/tháng

Xem chi tiết
max200
DMAX300 30GB/tháng

♦  30GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Áp dụng với thuê bao ezCom.

♦  Giá chỉ: 300.000đ/tháng

Xem chi tiết

HỖ TRỢ