MAX100

  • 5,8GB sử dụng trong 01 tháng.
  • Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường.
  • Miễn phi: MyTV NET chùm thông tin – tin tức, chùm Phim truyện, chùm Thể thao, Net Sports, Net Shows, Net Kid
  • Giá cước: 100.000đ/tháng
Đăng Ký Ngay