Giới Thiệu VNPT-CA

     VNPT-CA là dịch vụ chữ ký số của VNPT (chứng thực chữ ký số công cộng) nhằm giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng để ký xác thực cho các giao dịch chấp thuận chữ ký số.

  • Lợi ích dịch vụ

–   Sử dụng ký xác thực cho các giao dịch kê khai, nộp thuế; Kê khai Hải Quan điện tử; Kê khai BHXH…
–   Sử dụng để ký Hóa đơn điện tử.
–   Sử dụng để ký lên các giao dịch nội bộ: Văn bản điều hành, xác nhận đơn hàng, xác thực hồ sơ bệnh án…v.v
–   Sử dụng cho các giao dịch khác của các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các
Tổ chức Ngân hàng, tài chính cung cấp dịch vụ yêu cầu xác thực bằng chữ ký số.

  • Chức năng hệ thống