MAX200

  • 15GB sử dụng trong 01 tháng.
  • Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường.
  • Miễn phí: Toàn bộ nội dung của MyTV NET gồm các chùm kênh và VOD (trừ chùm kênh QNet và K+)
  • Giá cước: 200.000đ/tháng
Đăng Ký Ngay