VIP-289

♦  500 phút thoại + 500 tin nhắn SMS trong nước

♦  15GB sử dụng trong 01 tháng.

♦  Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường.

♦  Miễn phí: Toàn bộ nội dung của MyTV NET gồm các chùm kênh và VOD (trừ chùm kênh QNet và K+)

♦  Giá chỉ: 289.000đ/tháng

Đăng Ký Ngay