Giá cước gói dịch vụ VNPT-CA áp dụng cho khách hàng cá nhân

1. Gói cước Personal ID Standard

1.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho cá nhân với các tính năng chính sau:

+  Ký số ( Document Signing)

+ Bảo vệ Email ( Email protect)

+  Độ dài cặp khóa:1024-bit

1.2. Chính sách áp dụng

a. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng

2. Gói cước Personal ID Pro

2.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho cá nhân với các tính năng chính sau:

+  Ký số ( Document Signing)

+  Bảo vệ Email (Email protect)

+  Xác thực người dùng (Authentication)

+  Độ dài cặp khóa: 1024-bit

2.2.  Chính sách gói cước

a.  Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TP. HCM

 

DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ