Hóa Đơn Điện TửĐăng Ký Ngay

        Hóa đơn điện tử (VNPT-Invoice) là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại.

hóa đơn điện tử VNPT

Lợi ích dịch vụ:

 • Tiết kiệm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn
 • Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.
 • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử
 • Đơn giản hóa việc sử dụng hóa đơn cho khách hàng: dễ dàng tiếp nhận, quản lý và kê khai thuế
 • Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

Đối tượng sử dụng:

 • Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình
 • Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố
 • Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố
 • Các doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của ngành thuế

Điều kiện của tổ chức khởi tạo Hóa đơn điện tử:

 • Đang thực hiện giao dịch điện tử với thuế, ngân hàng.
 • Có đường truyền, thiết bị đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT.
 • Có chữ ký điện tử.
 • Có phần mềm bán hàng kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của HĐĐT được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
 • Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.

 

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Phương án 1: Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn 

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web hoặc tool client & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn.
2. Hệ thống VNPT_EINVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
    a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
    b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại (nếu cần).

Phương án 2: Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm webservices mà hệ thống VNPT_EINVOICE cung cấp.
2. Hệ thống VNPT_EINVOICE sẽ ký số tập trung với thiết bị ký số HSM (Hardware Security Modules), cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
    a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
    b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại (nếu cần).

 

HD 300
300.000 VNĐ
Số lượng: 300 HĐ
1000 VNĐ/HĐ
Đăng Ký
HD 500
420.000 VNĐ
Số lượng: 500 HĐ
840 VNĐ/HĐ
Đăng Ký
HD 1000
670.000 VNĐ
Số lượng: 1000 HĐ
670 VNĐ/HĐ
Đăng Ký
HD 2000
1.000.000 VNĐ
Số lượng: 2000 HĐ
500 VNĐ/HĐ
Đăng Ký
HD 5000
2.150.000 VNĐ
Số lượng: 5000 HĐ
430 VNĐ/HĐ
Đăng Ký
HD 10000
3.600.000 VNĐ
Số lượng: 10.000 HĐ
360 VNĐ/HĐ
Đăng Ký
HD MAX
(SL x 300) VNĐ
SL lớn hơn 10.000 HĐ
300 VNĐ/HĐ
Đăng Ký

Lưu ý:

 • Từ Gói HĐ300 trở lên, số hóa đơn đã đăng ký được sử dụng hết với số lượng đã mua không áp dụng theo năm tài chính.

►PHÍ KHỞI TẠO, CÀI ĐẶT – TÍCH HỢP HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phí tích hợp, cài đặt được tính độc lập với phí dịch vụ HĐĐT khi có yêu cầu từ phía khách hàng. Với các trường hợp tích hợp các hệ thống đơn giản, phí tích hợp được tính theo bảng sau:
 • Với các trường hợp tích hợp các hệ thống đơn giản, phí tích hợp được tính theo bảng sau:
Loại hình TCDN Phương thức tích hợp, cài đặt Phí khởi tạo, tích hợp, cài đặt
Doanh Nghiệp nhỏ, dùng hóa đơn viết tay Xuất hóa đơn, thống kê báo cáo trực tiếp trên hệ thống Online phát hành hóa đơn của VNPT cung cấp Miễn phí
Doanh Nghiệp sử dụng phần mềm đặt in hóa đơn Tool kết xuất dữ liệu hóa đơn Liên hệ để được tư vấn
Sử dụng phần mềm kế toán thông dụng như: Effect, Bravo, Fast,… Kết nối theo chuẩn tích hợp CQT yêu cầu Liên hệ để được tư vấn
Sử dụng hệ thống nghiệp vụ đặc thù, chuyên dụng. Thực hiện khảo sát, lên phương án tích hợp phù hợp với từng hệ thống Theo khối lượng và công việc thực tế triển khai

►CHI PHÍ THIẾT KẾ MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hiện trên hệ thống hóa đơn điện tử VNPT đã thiết kế và đưa ra 10 mẫu hóa đơn cơ bản, tuân thủ theo mẫu ban hành của Cơ quan quản lý Thuế và các mẫu phổ biến mà các Tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng. VNPT sẽ thực hiện update để làm đa dạng kho mẫu cơ bản cho khách hàng, xem mẫu và download tại địa chỉ: https://vinaphone-portal.vnpt invoice.com.vn/Home/InvoiceCateList

Chi tiết việc tính phí thiết kế mẫu hóa đơn điện tử như sau:

STT Yêu cầu Chi phí
1 Nếu khách hàng lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của VNPT có thể thay đổi tên, vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường dữ liệu mới), thêm logo và hình nền (logo, hình nền do KH cung cấp) Miễn phí
2 Xây dựng mẫu hóa đơn đặc thù, bổ sung thêm các trường dữ liệu/chỉnh sửa lại logo, hình nền/thiết kế mẫu hóa đơn của khách hàng Khảo sát báo giá

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Sự khác nhau giữa thiết bị ký số HSM & USB Token

Thiết bị ký số HSM Thiết bị ký số USB Token
  Ký số tập trung, người dùng không phải mang thiết bị ký số như USB Token Ký số theo mô hình phân tán tại client. Người dùng bắt buộc phải luôn mang theo thiết bị bên mình
  Nhiều bộ phận thực hiện ký số cùng lúc, phân quyền sử dụng cho các bộ phận liên quan dễ dàng Tại một thời điểm chỉ có 01 người sử dụng, không thể phân quyền rộng rãi và chi tiết cho từng bộ phận sử dụng
  Ký số tốc độ cao & ký đồng thời đảm bảo nguyên tắc số hóa đơn liền dãy – liên tục theo trình tự thời gian, tốc độ lên đến 1,500 hóa đơn/giây Ký số lần lượt và tốc độ ký chậm, ~ 4-5 hóa đơn/phút

Bảng giá chứng thư số

VNPT trân trọng thông báo với Quý Khách hàng bảng giá Chứng thư số Doanh nghiệp như sau:

Đối với khách hàng đăng ký mới

STT Gói chứng thư số

Phí thuê bao 1 năm

Phí thuê bao 2 năm

Phí thuê bao 3 năm

1

Chữ ký số VNPT-CA Token

1.823.000

2.740.000

3.112.000

2

Chữ ký số VNPT-CA HSM

5.500.000 9.900.000 13.200.000
  Miễn phí cước dịch vụ chứng thư số HSM năm đầu tiên dành cho KH sử dụng chung thiết bị HSM của VNPT.

→ Đối với khách hàng gia hạn

STT Gói chứng thư số

Phí thuê bao 1 năm

Phí thuê bao 2 năm

Phí thuê bao 3 năm

1 Chữ ký số VNPT-CA Token 1.273.000 2.190.000 2.912.000
2 Chữ ký số VNPT-CA HSM 5.500.000 9.900.000 13.200.000

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%)

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TP. HCM

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phát hành Hoá đơn điện tử

Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn khở tạo danh mục hệ thống hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn lọc hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn báo cáo thống kê hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hóa Đơn Điện Tử

        Hóa đơn điện tử (VNPT-Invoice) là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại.

Lợi ích dịch vụ:

 • Tiết kiệm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn
 • Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.
 • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử
 • Đơn giản hóa việc sử dụng hóa đơn cho khách hàng: dễ dàng tiếp nhận, quản lý và kê khai thuế
 • Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

Đối tượng sử dụng:

 • Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình
 • Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố
 • Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố
 • Các doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của ngành thuế

Điều kiện của tổ chức khởi tạo Hóa đơn điện tử:

 • Đang thực hiện giao dịch điện tử với thuế, ngân hàng.
 • Có đường truyền, thiết bị đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT.
 • Có chữ ký điện tử.
 • Có phần mềm bán hàng kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của HĐĐT được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
 • Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.

 

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Phương án 1: Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn 

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web hoặc tool client & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn.
2. Hệ thống VNPT_EINVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
    a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
    b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại (nếu cần).

Phương án 2: Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm webservices mà hệ thống VNPT_EINVOICE cung cấp.
2. Hệ thống VNPT_EINVOICE sẽ ký số tập trung với thiết bị ký số HSM (Hardware Security Modules), cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
    a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
    b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại (nếu cần).

 

HD 300
300.000 VNĐ
Số lượng: 300 HĐ
1000 VND/HĐ
Đăng Ký
HD 500
420.000 VNĐ
Số lượng: 500 HĐ
840 VND/HĐ
Đăng Ký
HD 1000
670.000 VNĐ
Số lượng: 1000 HĐ
670 VND/HĐ
Đăng Ký
HD 2000
1.000.000 VNĐ
Số lượng: 2000 HĐ
500 VND/HĐ
Đăng Ký
HD 5000
2.150.000 VNĐ
Số lượng: 5000 HĐ
430 VND/HĐ
Đăng Ký
HD 10000
3.600.000 VNĐ
Số lượng: 10.000 HĐ
360 VND/HĐ
Đăng Ký
HD MAX
(SL x 300) VNĐ
SL lớn hơn 10.000 HĐ
300 VND/HĐ
Đăng Ký

Lưu ý:

 • Gói HĐ200 chỉ sử dụng cho năm tài chính đăng ký, số lượng hóa đơn đã đăng ký không sử dụng hết trong năm tài chính phải hủy và đăng ký số lượng hóa đơn mới cho năm kế tiếp.
 • Từ Gói HĐ300 trở lên, số hóa đơn đã đăng ký được sử dụng hết với số lượng đã mua không áp dụng theo năm tài chính.

►PHÍ KHỞI TẠO, CÀI ĐẶT – TÍCH HỢP HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phí tích hợp, cài đặt được tính độc lập với phí dịch vụ HĐĐT khi có yêu cầu từ phía khách hàng. Với các trường hợp tích hợp các hệ thống đơn giản, phí tích hợp được tính theo bảng sau:
 • Với các trường hợp tích hợp các hệ thống đơn giản, phí tích hợp được tính theo bảng sau:
Loại hình TCDN Phương thức tích hợp, cài đặt Phí khởi tạo, tích hợp, cài đặt
Doanh Nghiệp nhỏ, dùng hóa đơn viết tay Xuất hóa đơn, thống kê báo cáo trực tiếp trên hệ thống Online phát hành hóa đơn của VNPT cung cấp Miễn phí
Doanh Nghiệp sử dụng phần mềm đặt in hóa đơn Tool kết xuất dữ liệu hóa đơn Liên hệ để được tư vấn
Sử dụng phần mềm kế toán thông dụng như: Effect, Bravo, Fast,… Kết nối theo chuẩn tích hợp CQT yêu cầu Liên hệ để được tư vấn
Sử dụng hệ thống nghiệp vụ đặc thù, chuyên dụng. Thực hiện khảo sát, lên phương án tích hợp phù hợp với từng hệ thống Theo khối lượng và công việc thực tế triển khai

►CHI PHÍ THIẾT KẾ MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hiện trên hệ thống hóa đơn điện tử VNPT đã thiết kế và đưa ra 10 mẫu hóa đơn cơ bản, tuân thủ theo mẫu ban hành của Cơ quan quản lý Thuế và các mẫu phổ biến mà các Tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng. VNPT sẽ thực hiện update để làm đa dạng kho mẫu cơ bản cho khách hàng, xem mẫu và download tại địa chỉ: https://vinaphone-portal.vnpt invoice.com.vn/Home/InvoiceCateList

Chi tiết việc tính phí thiết kế mẫu hóa đơn điện tử như sau:

STT Yêu cầu Chi phí
1 Nếu khách hàng lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của VNPT có thể thay đổi tên, vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường dữ liệu mới), thêm logo và hình nền (logo, hình nền do KH cung cấp) Miễn phí
2 Xây dựng mẫu hóa đơn đặc thù, bổ sung thêm các trường dữ liệu/chỉnh sửa lại logo, hình nền/thiết kế mẫu hóa đơn của khách hàng Khảo sát báo giá

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Sự khác nhau giữa thiết bị ký số HSM & USB Token

Thiết bị ký số HSM Thiết bị ký số USB Token
  Ký số tập trung, người dùng không phải mang thiết bị ký số như USB Token Ký số theo mô hình phân tán tại client. Người dùng bắt buộc phải luôn mang theo thiết bị bên mình
  Nhiều bộ phận thực hiện ký số cùng lúc, phân quyền sử dụng cho các bộ phận liên quan dễ dàng Tại một thời điểm chỉ có 01 người sử dụng, không thể phân quyền rộng rãi và chi tiết cho từng bộ phận sử dụng
  Ký số tốc độ cao & ký đồng thời đảm bảo nguyên tắc số hóa đơn liền dãy – liên tục theo trình tự thời gian, tốc độ lên đến 1,500 hóa đơn/giây Ký số lần lượt và tốc độ ký chậm, ~ 4-5 hóa đơn/phút

Bảng giá chứng thư số

VNPT trân trọng thông báo với Quý Khách hàng bảng giá Chứng thư số Doanh nghiệp như sau:

Đối với khách hàng đăng ký mới

STT Gói chứng thư số

Phí thuê bao 1 năm

Phí thuê bao 2 năm

Phí thuê bao 3 năm

1

Chữ ký số VNPT-CA Token

1.823.000

2.740.000

3.112.000

2

Chữ ký số VNPT-CA HSM

5.500.000 9.900.000 13.200.000
  Miễn phí cước dịch vụ chứng thư số HSM năm đầu tiên dành cho KH sử dụng chung thiết bị HSM của VNPT.

→ Đối với khách hàng gia hạn

STT Gói chứng thư số

Phí thuê bao 1 năm

Phí thuê bao 2 năm

Phí thuê bao 3 năm

1 Chữ ký số VNPT-CA Token 1.273.000 2.190.000 2.912.000
2 Chữ ký số VNPT-CA HSM 5.500.000 9.900.000 13.200.000

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%)

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TP. HCM

Hướng dẫn sử dụng hệ thống phát hành Hoá đơn điện tử

Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành Hoá đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn khở tạo danh mục hệ thống hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn lọc hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

Hướng dẫn báo cáo thống kê hóa đơn điện tử VNPT-Invoice