Giá cước gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX

1. Gói cước tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX

1.1. Mô tả tính năng:

–  Gói bao gồm chứng thư số cơ bản (ODI Standard) dành cho các tổ chức doanh nghiệp và sử dụng phần mềm VNPT-TAX để khai thuế.

1.2. Đối tượng áp dụng:

–  Các khách hàng Tổ chức- Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA + VNPT-TAX trên toàn quốc

1.3. Chính sách áp dụng

a. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn gói tích hợp VNPT-CA + VNPT-TAX

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Dịch vụ VNPT-CA trong gói tích hợp là gói OID Standard;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng.

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TP[. HCM

 

DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ