Giá cước gói dịch vụ VNPT-CA áp dụng cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp

1. Gói cước OID Standard ( Organization ID Standard)

1.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:

+  Ký số ( Document Signing)

+  Độ dài cặp khóa:1024-bit

1.2. Chính sách áp dụng

a. Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng

2. Gói cước OID Pro (Organization ID Pro)

2.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:

+  Ký số ( Document Signing)

Bảo vệ Email (Email protect)

+  Xác thực người dùng (Authentication)

+  Độ dài cặp khóa: 1024-bit

2.2.  Chính sách gói cước

a.  Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng

3.  Gói cước Staff ID Standard

3.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:

+  Ký số ( Document Signing)

Bảo vệ Email (Email protect)

+  Độ dài cặp khóa: 1024-bit

3.2.  Chính sách gói cước

a.  Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng

4.  Gói cước Staff ID Pro

4.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:

+  Ký số ( Document Signing)

Bảo vệ Email (Email protect)

+  Độ dài cặp khóa: 1024-bit

+  Xác thực người dùng (Authentication)

4.2.  Chính sách gói cước

a.  Chính sách dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VNPT-CA:

b. Chính sách dành cho khách hàng gia hạn dịch vụ VNPT-CA

  • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT;
  • Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit: Phí thuê bao gói bằng 150% gói chữ ký số có độ dài khóa 1024-bit tương ứng

5.  Gói cước Device ID

5.1. Mô tả tính năng:

–  Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:

+  Sử dụng cho các thiết bị ký số tự động

+  Độ dài cặp khóa: 2048-bit

5.2.  Chính sách gói cước

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TP. HCM

DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ