Fibervnn VNPT

Internet - Truyền hình

Internet Doanh Nghiệp

Internet Doanh Nghiệp

Fiber500+

Internet Doanh Nghiệp

Fiber300

Internet Doanh Nghiệp

Fiber200

Internet Doanh Nghiệp

Fiber150

Internet Doanh Nghiệp

Fiber60

Internet Doanh Nghiệp

Fiber100

Internet Doanh Nghiệp

Fiber80

New

Internet Doanh Nghiệp

Fiber50+

Internet Cá Nhân

New
New
New

Internet trực tiếp là dịch vụ kết nối Internet tốc độ cao thông qua các đường kênh thuê riêng kết nối trực tiếp với cổng internet của VNPT với độ ổn định, bảo mật rất cao và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh.

Internet trực tiếp

   LỢI ÍCH DỊCH VỤ

 • Tốc độ không giới hạn: Kết nối Internet trên đường truyền cáp quang hoặc cáp đồng, với tốc độ từ 1Mbps tới hàng chục Gbps.
 • Riêng biệt & trực tiếp: Kết nối trực tiếp vào cổng Internet quốc gia bằng kênh riêng vật lý, hoàn toàn không còn trễ và nghẽn mạng.
 • Rất ổn định: Với công nghệ đối xứng cho cả upload và download sẽ cho phép kết nối Internet liên tục và thông suốt 24/24.
 • Bảo mật: Kênh truyền dẫn riêng biệt sẽ giúp giảm thiểu các tấn công và xâm nhập vào mạng dữ liệu của bạn qua Internet.
 • Đa ứng dụng: Với các dải địa chỉ IP tĩnh được cung cấp, cùng đường truyền ổn định, tốc độ cao sẽ giúp khách hàng triển khai các ứng dụng gia tăng thời gian thực như: Proxy Server, Website Server, E-Mail Server, VPN, Video Conferencing, IP Phone…
 • Linh hoạt về băng thông trong nước và quốc tế

   Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:

Hotline bán hàng: 0913 89 77 68

Email: duonglq.hcm@vnpt.vn

 

Mạng riêng ảo là dịch vụ kết nối các mạng (LAN tại các văn phòng, chi nhánh… ) của một doanh nghiệp, tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ VNPT.

   LỢI ÍCH DỊCH VỤ

 • Linh hoạt: Dễ dàng triển khai, dễ dàng thay đổi tốc độ đường truyền.
 • Có thể đồng thời chạy nhiều ứng dụng trên đường truyền: Data, video, voice.
 • Độ tin cậy cao: Với hạ tầng mạng được bảo vệ nhiều lớp, VNPT cung cấp dịch vụ VPN với độ tin cậy rất cao.
 • Tính bảo mật: Rất cao.
 • Phù hợp với các mô hình kết nối: point-to-point, point-to-multipoint, multipoint-to-multipoint.
 • Chi phí thấp: Với việc đáp ứng được đồng thời nhiều ứng dụng và nhiều mô hình kết nối dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ khách hàng cắt giảm tối đa chi phí phát sinh hàng tháng.
 • VNPT cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • VNPT hỗ trợ xây dựng các giải pháp tối ưu cho mạng lưới của khách hàng.

( Thích hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức, bộ, ngành,… có phạm vi hoạt động trải rộng, gồm nhiều điểm, có nhu cầu kết nối số liệu như ngân hàng, bảo hiểm, hàng không )

TRUYỀN DẪN HỮU TUYẾN

 • Metronet nội hạt, liên tỉnh (MPLS Layer 2).
 • Megawan nội hạt, liên tỉnh (MPLS Layer 3).  
 • VPN/VNN trong nước, quốc tế (MPLS Layer 2,3).
 • VPN/VNN trong nước, quốc tế (MPLS Layer 2,3).

TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN

 • VPN 3G trong nước.
 • VPN VSAT-IP.

   QUỐC TẾ

VPN LAYER-3 (MEGAWAN)

 • Hỗ trợ cổng kết nối: ADSL, SHDSL, FE, GE, 10GE.
 • Cáp truy nhập: Cáp đồng, Cáp quang.
 • Định tuyến dựa trên địa chỉ IP.
 • VNPT hỗ trợ định tuyến cho khách hàng.
 • Khách hàng có thể đăng ký thêm các dịch vụ VPN Layer2.

 

 

VPN LAYER-2 (METRONET)

 • Hỗ trợ cổng kết nối: V35, FE, GE, 10GE.
 • Cáp truy nhập: Cáp đồng, Cáp quang.
 • Định tuyến dựa trên địa chỉ MAC.
 • Hỗ trợ đa giao thức, khách hàng tự định tuyến.
 • Khách hàng có thể đồng thời đăng ký 2 dịch vụ VPN L2 qua mạng VPN/VNN và VN2
 • (Metronet để backup cho nhau nhằm tăng mức độ dự phòng mạng lưới).

 

   Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:

Hotline bán hàng: 0913 89 77 68

Email: duonglq.hcm@vnpt.vn

Internet - Truyền hình

Internet Doanh Nghiệp

Internet Doanh Nghiệp

Fiber500+

Internet Doanh Nghiệp

Fiber300

Internet Doanh Nghiệp

Fiber200

Internet Doanh Nghiệp

Fiber150

Internet Doanh Nghiệp

Fiber60

Internet Doanh Nghiệp

Fiber100

Internet Doanh Nghiệp

Fiber80

New

Internet Doanh Nghiệp

Fiber50+

Internet Cá Nhân

New
New
New

Internet trực tiếp là dịch vụ kết nối Internet tốc độ cao thông qua các đường kênh thuê riêng kết nối trực tiếp với cổng internet của VNPT với độ ổn định, bảo mật rất cao và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh.

Internet trực tiếp

LỢI ÍCH DỊCH VỤ

 • Tốc độ không giới hạn: Kết nối Internet trên đường truyền cáp quang hoặc cáp đồng, với tốc độ từ 1Mbps tới hàng chục Gbps.
 • Riêng biệt & trực tiếp: Kết nối trực tiếp vào cổng Internet quốc gia bằng kênh riêng vật lý, hoàn toàn không còn trễ và nghẽn mạng.
 • Rất ổn định: Với công nghệ đối xứng cho cả upload và download sẽ cho phép kết nối Internet liên tục và thông suốt 24/24.
 • Bảo mật: Kênh truyền dẫn riêng biệt sẽ giúp giảm thiểu các tấn công và xâm nhập vào mạng dữ liệu của bạn qua Internet.
 • Đa ứng dụng: Với các dải địa chỉ IP tĩnh được cung cấp, cùng đường truyền ổn định, tốc độ cao sẽ giúp khách hàng triển khai các ứng dụng gia tăng thời gian thực như: Proxy Server, Website Server, E-Mail Server, VPN, Video Conferencing, IP Phone…
 • Linh hoạt về băng thông trong nước và quốc tế

Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:

Hotline bán hàng: 0913 89 77 68

Email: duonglq.hcm@vnpt.vn

 

Mạng riêng ảo là dịch vụ kết nối các mạng (LAN tại các văn phòng, chi nhánh… ) của một doanh nghiệp, tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ VNPT.

LỢI ÍCH DỊCH VỤ

 • Linh hoạt: Dễ dàng triển khai, dễ dàng thay đổi tốc độ đường truyền.
 • Có thể đồng thời chạy nhiều ứng dụng trên đường truyền: Data, video, voice.
 • Độ tin cậy cao: Với hạ tầng mạng được bảo vệ nhiều lớp, VNPT cung cấp dịch vụ VPN với độ tin cậy rất cao.
 • Tính bảo mật: Rất cao.
 • Phù hợp với các mô hình kết nối: point-to-point, point-to-multipoint, multipoint-to-multipoint.
 • Chi phí thấp: Với việc đáp ứng được đồng thời nhiều ứng dụng và nhiều mô hình kết nối dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ khách hàng cắt giảm tối đa chi phí phát sinh hàng tháng.
 • VNPT cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • VNPT hỗ trợ xây dựng các giải pháp tối ưu cho mạng lưới của khách hàng.

( Thích hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức, bộ, ngành,… có phạm vi hoạt động trải rộng, gồm nhiều điểm, có nhu cầu kết nối số liệu như ngân hàng, bảo hiểm, hàng không )

TRUYỀN DẪN HỮU TUYẾN

 • Metronet nội hạt, liên tỉnh (MPLS Layer 2).
 • Megawan nội hạt, liên tỉnh (MPLS Layer 3).  
 • VPN/VNN trong nước, quốc tế (MPLS Layer 2,3).
 • VPN/VNN trong nước, quốc tế (MPLS Layer 2,3).

TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN

 • VPN 3G trong nước.
 • VPN VSAT-IP.

QUỐC TẾ

VPN LAYER-3 (MEGAWAN)

 • Hỗ trợ cổng kết nối: ADSL, SHDSL, FE, GE, 10GE.
 • Cáp truy nhập: Cáp đồng, Cáp quang.
 • Định tuyến dựa trên địa chỉ IP.
 • VNPT hỗ trợ định tuyến cho khách hàng.
 • Khách hàng có thể đăng ký thêm các dịch vụ VPN Layer2.

 

VPN LAYER-2 (METRONET)

 • Hỗ trợ cổng kết nối: V35, FE, GE, 10GE.
 • Cáp truy nhập: Cáp đồng, Cáp quang.
 • Định tuyến dựa trên địa chỉ MAC.
 • Hỗ trợ đa giao thức, khách hàng tự định tuyến.
 • Khách hàng có thể đồng thời đăng ký 2 dịch vụ VPN L2 qua mạng VPN/VNN và VN2
 • (Metronet để backup cho nhau nhằm tăng mức độ dự phòng mạng lưới).

Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:

Hotline bán hàng: 0913 89 77 68

Email: duonglq.hcm@vnpt.vn