DMAX300

  • 30GB sử dụng trong 01 tháng.
  • Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường.
  • Giá cước: 300.000đ/tháng
Đăng Ký Ngay